Тоног төхөөрөмж - д 153 зар байна.

Тоног төхөөрөмж

#TAGS:
--%>