Мал, амьтан, ургамал - д 48 зар байна.

#TAGS:
--%>