Мал, амьтан, ургамал - д 90 зар байна.

#TAGS:
--%>