Үйлдвэр, Үйлчилгээний обьект - д 205 зар байна.

#TAGS: