Үйлдвэр, Үйлчилгээний обьект - д 433 зар байна.

#TAGS:
--%>