Үйлдвэр, Үйлчилгээний обьект - д 379 зар байна.

#TAGS:
--%>