Үйлдвэр, Үйлчилгээний обьект - д 307 зар байна.

#TAGS:
--%>