Үйлдвэр, Үйлчилгээний обьект - д 363 зар байна.

#TAGS:
--%>