Үйлдвэр, Үйлчилгээний обьект - д 412 зар байна.

#TAGS: