Үйлдвэр, Үйлчилгээний обьект - д 16 зар байна.

#TAGS: