Үйлдвэр, Үйлчилгээний обьект - д 183 зар байна.

#TAGS: