Үйлдвэр, Үйлчилгээний обьект - д 335 зар байна.

#TAGS:
--%>