Үйлдвэр, Үйлчилгээний обьект - д 348 зар байна.

#TAGS: