Үйлдвэр, Үйлчилгээний обьект - д 166 зар байна.

#TAGS: